FOTOALBUM

                   Ut  e Einekoer

Zaterdag 22 maart, 7.00 uur prachtig zonnig weer,het belooft een prachtige dag te worden.Dedgum ontwaakt en velen hebben er zin in;Himmeldei, georganiseerd door dorpsbelang.

Hoor de klok luidt, jawel klokslag 10.00 uur staatde koffie klaar in de kerk. Net zoals bij Rin es Oan begin januari, dat was ook in de kerk. Dit vanuit het oogpunt dat hij t.z.t. overgaat naar de Stichting Alde Fryske Tsjerken.
Nadat we de koffie naar binnen hadden gewerkt werden we welkom geheten en konden we aan de slag. De himmelers jong en oud gingen in ploegjes o.a. naar het Sylstje , trampoline opbouwen, infoborden rechtzetten, brugleuningen schoonmaken en het aanwezige onkruid bij de brug en schelpenpad verwijderen.Ook werd er harde bestrating aangelegd naar het super de luxehondentoilet.Tijdens de werkzaamheden hadden we ook wat regen, maar gelukkig dit duurde maar even.

Zo rond 12.00 uur waren we nagenoeg klaar en konden we op naar de kerk waar de snert en patat klaar stond, wat naar de reacties te horen een ieder heel goed deed smaken. Wat ook ter tafel kwam; het Sylstje schoonmaken ging bijna als vanzelf, er ging een goedje, op wat het groen er af deed vliegen, in Dedgum hebben ze voor alles een oplossing.

Dorpsbelang  en himmelers bedankt.

Groet; een himmeler.