Hondenpoep is voor veel mensen een grote ergernis. Het staat al jaren in de top 3 van grote ergernissen. De gemeente wil hier daarom iets aan doen. Dit mede naar aanleiding van de goede resultaten die op dit gebied zijn gehaald in de voormalige gemeenten Wymbritseradiel en Sneek. In het kader van het Kernenbeleid heeft de gemeente ruim 100 moderne ondergrondse hondentoiletten aangeschaft. Deze zullen worden geplaatst in de voormalige gemeenten Nijefurd en Wûnseradiel en de bovengrondse bakken in Bolsward worden tegelijk ook vervangen door de nieuwe ondergrondse hondentoiletten. Daarmee worden de klachten van stankoverlast weggenomen.

 
In overleg met de Plaatselijk Belangen zijn de locaties vastgesteld waar de hondentoiletten het beste kunnen worden geplaatst. Voor Bolsward betekent dit tevens dat er meer ondergrondse hondentoiletten worden geplaatst dan er aan bovengrondse bakken stonden. Inmiddels is firma Attema in opdracht van de gemeente druk bezig met het plaatsen van de hondentoiletten.
De gemeente heeft om meerdere redenen voor deze ondergrondse hondentoiletten gekozen. Allereerst om de overlast van hondenpoep op straat en in groenstroken tegen te gaan. En verder om  stankoverlast te voorkomen, het mooie design van de toiletten, het gebruiksvriendelijke en door de materiaalkeuze (hoogwaardig rvs) makkelijk te reinigen (1à 2 keer per jaar door de kolkenzuiger) en te onderhouden. En last but not least de hondenbezitter de mogelijkheid te geven de uitwerpselen van zijn geliefde viervoeter af te voeren op een eenvoudige wijze waarmee een boete van € 137,-- kan worden voorkomen en de medeburger een hoop ergernis wordt bespaard.
De meeste toiletten zijn geplaatst op de locaties die door de Plaatselijk Belangen zijn aangegeven als meest geschikt. Echter bij een aantal was dit niet mogelijk vanwege aanwezige kabels en leidingen in de grond en/of de onbereikbaarheid voor de kolkenzuiger. In die gevallen is gezocht naar een alternatieve locatie in de directe omgeving.
Gelet op alle voordelen van deze nieuwe hondentoiletten gaan wij er van uit dat ze goed gebruikt gaan worden en dat hondenpoep op straat uit de top 3 van ergernissen verdwijnt in onze gemeente. Dit betekent dat we elkaar ook moeten durven aanspreken op het gebruik. Dus wijs mensen op het bestaan van de hondentoiletten, het gebruik is eenvoudig. U kunt de hondenpoep middels een schapje deponeren in de hondentoiletten of u kunt een biologisch afbreekbaar zakje hiervoor gebruiken. Het gebruik van andere plastic zakjes wordt afgeraden, omdat deze niet afbreekbaar zijn en daarom slecht zijn voor het milieu. De biologische afbreekbare zakjes zijn te verkrijgen in veel dierenspeciaalzaken en via internet. We streven er naar dat er meer verkooppunten in de regio bij komen, bijvoorbeeld in supermarkten.
Niet alleen hondenpoep wordt door veel mensen als ergernis ervaren maar ook loslopende honden in de bebouwde kom. Dit laatste is ook niet toegestaan. U kunt hiervoor een boete krijgen van € 97,-- Dit is zonde van uw geld. Dus laten we er met elkaar voor zorgen dat u optimaal van uw viervoeter kunt genieten zonder een ander daarmee overlast te bezorgen.