Overdracht kerk Dedgum           Fotoalbum    KLIK HIER                                                                         

De Stichting Alde Fryske Tsjerken neemt op vrijdag 21 november 2014 de hervormde kerk van Dedgum over van de Protestantse Gemeente Tjerkwerd-Dedgum. Het wordt de 45ste kerk die in het bezit van de Stichting komt.

De kerk van Dedgum is in 1889 gebouwd ter vervanging van een bouwvallig geworden dertiende-eeuwse kerk. Het zadeldak is grotendeels gedekt met zwarte ongeglazuurde Lucas IJsbrand-pannen; alleen op het zuidelijke dakschild liggen zwarte ongeglazuurde Friese pannen. De toren heeft een achtkantige spits die door grijze leien wordt gedekt.
In het interieur bevindt zich een heel bijzondere preekstoel uit de eerste helft van de achttiende eeuw. De preekstoel komt, evenals de orgelkas uit 1709, uit de afgebroken voorgangster van de huidige kerk. In de orgelkas is in 1893 een eenklaviers-orgel geplaatst door de firma L. van Dam en Zonen uit Leeuwarden.      

                                                                                                                                                             

De kerk moet nog gerestaureerd worden. De middelen die de Stichting Alde Fryske Tsjerken meekrijgt van de Protestantse Gemeente, zijn niet toereikend om snel tot restauratie te kunnen overgaan. ‘De subsidieregeling van het Rijk is ook te zeer versoberd om de kerk in een keer te kunnen restaureren’, aldus directeur Gerhard Bakker. ‘We zullen moeten wachten tot de gelegenheid zich aandient en er een bijzondere kans voorbij komt.’

De kerk komt na de overdracht aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken in beheer bij een Plaatselijke Commissie. Het is de bedoeling dat de kerk gebruikt gaat worden als dorpshuis. Via de Plaatselijke Commissie kan de kerk gehuurd worden voor rouw- en trouwdiensten, concerten en (familie)¬bijeenkomsten. Bovendien zullen er minimaal twaalf keer per jaar kerkdiensten worden gehouden van de Protestantse Gemeente Tjerkwerd-Dedgum.
Voor de Stichting is dit de 45ste kerk die wordt overgenomen in het 44-jarige bestaan. De laatste keer dat de Stichting een kerkgebouw overnam, was in juni van dit jaar (Baaium).

Stichting Alde Fryske Tsjerken

De Stichting Alde Fryske Tsjerken werd in 1970 opgericht om monumentale kerkgebouwen over te nemen die hun religieuze functie verloren, en om in overleg met de dorpsbewoners te zoeken naar nieuw gebruik. Bovendien spant de Stichting zich in om publieke belangstelling te wekken voor kerkgebouwen in het algemeen.