Op de zijspan met Joop Ruardi                     

                 

Sinterklaas in Dedgum

Zaterdag 28 november was het weer zover:De Sint en zijn Pieten werden weer in Dedgum verwacht! Er waren echter twee problemen waar Sint geen rekening mee gehouden had. De TomTom-Piet had de aankomst over Arkum gepland maar hier was de weg langdurig open gebroken en dus moest er omgereden worden. Verder had de Huis-Piet er geen rekening mee gehouden dat de consistorie inmiddels bewoond werd door de fam. Grijpstra.
Maar gelukkig werden beide problemen snel opgelost: Sint en Pieten werden met de mini-trekker van ‘pake’ Willem over Parrega geloodst en de speelkamer van Thijs, Rixt, Anna en Katya werd snel weer omgetoverd tot consistorie.
En zó konden alle kinderen rond kwart voor elf eindelijk Sinterklaas binnenhalen met “Zie ginds komt de stoomboot”. Het viel Sint op dat er weer veel jonge kinderen in Dedgum wonen en dat maakte hem blij. Nog blijer werd Sinterklaas van alle tekeningen, knutselwerken, liedjes en verhalen van de kinderen én de bloopers van sommige ouders het afgelopen jaar.
Maar de vreugde was op het laatst snel verdwenen toen de Pieten er achter kwamen dat de zak met kado’s nog bij de bult met klinkers en zand in Arkum lagen. Gelukkig waren de bewoners van Arkum zó attent om de zak naar Dedgum te brengen en konden uiteindelijk alle kinderen een mooi kado ontvangen en uitpakken!
Daarna moest Sint snel weer verder en werd afscheid genomen met het zingen van “Dag Sinterklaasje”. Volgend jaar hopen we Sint en zijn Pieten weer in Dedgum te mogen begroeten.

Doarpsbelang Dedzjum