Eerste exemplaar DORPSVISIE DEDZJUM uitgereikt.

Op vrijdag 15 november is het eerste exemplaar van de Dorpsvisie van Dedzjum uitgereikt. Dit werd gedaan door de voorzitter van het dorpsbelang en werd in ontvangst genomen door onze wijkencoördinator Yvonne Syswerda.
De officiële overhandiging vond plaats in de consistorie tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.
Hier kregen de aanwezige leden een exemplaar uitgereikt.
In de Dorpsvisie staat de visie beschreven voor de komende 10 jaar.
De visie is tot stand gekomen door inbreng van eigen inwoners,
door middel van keukentafel gesprekken.
Verder is de Dorpsvisie online gezet op
www.dedzjum.nl.

Op de foto voorzitster Tsjallie Gietema en Yvonne Syswerda.

Namens dorpsbelang Dedzjum,

Durk van der Gaast.                                                   

                                                           
   Link naar de Dorpsvisie 2013 KLIK HIER