Reünie 28 januari 1977              klik hier voor        FOTOALBUM      

Programma :

Ca.20.00uur Koffie en daarna opening van deze avond.

Gelegenheid bezichtiging van de fototentoonstelling verzorgd door Geiske Bakker.

Vertoning diaserie door Sonja Roza.

Vertoning van film, gemaakt ter gelegenheid van de laatste verkoop ronde van Yme van der Meer uit Blauwhuis van 1968.

Vertoning van diaserie van het Dedgummerfeest in 1968 gemaakt door Ieke Zeinstra Wiersma.

Borrel uurtje.

Koffietafel.

De muziek werd verzorgd door THE VOTE S uit Abbega.

Het bestuur van toen bestond uit:

Klaas Haytema

Douwe Poelstra

Annie Bakker Nauta

Jaap Visser

Willem Poelstra