Verslag Reüni 2012

 

                      Na maanden van voorbereiding is dan zaterdag 8 september aangebroken, het feest kan beginnen. Zaterdagmiddag de eerste reünisten komen binnen gelopen een prachtig gezicht. Een 200 personen hadden zich opgegeven voor de reünie, een onverwacht hoog aantal. Hier had men niet opgerekend, maar het bewijst maar weer eens wat Dedzjum nog voor een ieder betekend. Rond half 3 was de tent al mooi vol en er werden zeer veel herinneringen opgehaald.
 Tsjallie Gietema deed de officiële opening, waarna een ieder door het dorp kon gaan om alles te bezichtigen. Met name de foto’s in de kerk en tent werden zeer gewaardeerd.
Verder waren er huizen opengesteld en tuinen, konden de reünisten in en uit lopen, mede door het mooie weer was dit een groot succes. Rond de kerk en dorpskern was het een komen en gaan van mensen, ook waren er nog gasten die alleen ‘smiddags kwamen. Al met al een gezellige drukte.
Eendenkorven werden er gevlochten, trekker museum was open en ijsjes werden verkocht.
Na een veel te korte middag werd een ieder opgetrommeld om aan te schuiven aan het stamppot buffet. Na de maaltijd nam Albert Feenstra het woord en vroeg de oprichters van het dorpsbelang naar voren te komen. Dit waren Bertus Bruinsma, Klaas Haytema en Douwe Poelstra, zij werden even in het zonnetje gezet en ontvingen een groot applaus. Ze kregen een eendenkorf met bloemstuk er in, wat natuurlijk erg toepasselijk is voor de Dedzjummer “einekourren”.
Toen was het de beurt aan het best bewaarde geheim van deze dag, wat ging er gebeuren, wie kwamen er op het podium?? Het Dedzjumer Duo kwam aan als twee z.z.p.ers in werkkleding en gingen op het podium de afgelopen jaren bij langs. Elk adres werd even genoemd en dit viel erg in de smaak.  Afke en Natasja Westra deden dit op hun eigen manier, met veel humor.
Nog steeds waren vele mensen aanwezig en werd de bar druk bezocht.
Als afsluiting hadden we DIE TWA geregeld en dat kon niet missen of de hele dansvloer was bezet.
Eerder waren ze ook al in Dedzjum en ook nu weer deden ze het fantastisch, ze waren zelfs over Dedzjum aan het twitterren. Wij zongen hun toe omdat ze het 10- jarig jubileum de zondags mochten vieren.
Dan was er nog op zondag een tentdienst georganiseerd met weer de hulp van dorpsbewoners en enkele reünisten. Het korps van Tjerkwerd verleende ook haar medewerking en we kunnen terug zien  op een goede dienst als afsluiting van onze reünie.Zonder alle vrijwilligers was het niet gelukt, vanaf deze kant nogmaals bedankt.                           

            Fotoalbum