Verslag Dorpsfeest  -  Dedzjum  7 en 8 sept. 2012


Dagen van te voren was een ieder al in het spier om het dorp te versieren, het resultaat mocht er dan ook wezen. Compleet met ere bogen, om ook alle reünisten een warm welkom te geven. Vrijdagmiddag 14.00 uur opende de presidente Wiepie Feenstra van de vrouwenvereniging, “bidt en werkt”, de bazaar met een warm welkoms woord. Door een zeer divers en groot aanbod van zelfgemaakte en gebruikte, of gegeven spullen, ging de verkoop van start. Door het groot aantal bezoekers, was de middag zo voorbij en kon men zich opmaken voor het avond programma.                  

Vrijdagavond 20.00 uur, we gaan door met draaiend rad, balgooien en nog meer spelen, de lootjes worden goed verkocht en je zag de taarten en levensmiddelen dan ook geregeld door de tent gaan. Door de goede verkoop van de middag, was er niet veel meer over, om
‘s avonds per opbod aan de man/vrouw te brengen. Maar veiling meester Sjoerd, wist de door de dames aangereikte spullen toch in rap tempo aan de bezoekers te slijten. Na een goed half uur was alles verkocht, en kon de vrouwenvereniging terug kijken op een zeer geslaagde middag en avond. Na een woord van dank van Wiepie, om 22.00 uur, opende dorpsbelang Dedzjum het dorpsfeest 2012, met een optreden van Jan Nota, met een zeer geslaagde en gezellige avond.                                       

Zaterdag morgen half 10 de “de sinne” staat hoog aan de hemel te stralen “it kin net better”. Het begin van een zeer indrukwekkende dag, de eersten komen het feestterrein al opgelopen, waar de mensen van de reünie commissie en dorpsbelang al druk in de weer zijn om alles in goede banen te leiden. Voor de aller kleinsten gaan er ballonen de lucht in voorzien van een kaartje met naam en adres en nu maar hopen dat er reactie op komt. Mede door een goede thermiek, kozen de ballonen het luchtruim, zeer indrukwekkend. De jeugd kon zich verder vermaken op het springkussen, waar zeer veel gebruik van werd gemaakt.  Na de koffie verder met” Dedzjum got tallents”, zeer uiteenlopende acts van vooral jeugdige deelnemers, van playback tot eenwieler act,  en zelfs een eigen  gemaakt toneelstukje. Hier deden Anna Frouk, Jellie, Johannes, Froukje, Jelte en Sylona aan mee, en zij gingen er met de beker vandoor.

                                                            fotoalbum

 Een van de acts die nog zou optreden was het ” buske van de baas”, maar helaas de bestuurder van het buske was vrijdagavond te lang blijven hangen in de tent. Deze was niet in staat om te rijden zodat het buske niet kwam, we houden het maar op materiaal pech. Na een broodje te hebben gegeten konden we ons opmaken voor de reünie.

Namens dorpsbelang Annie Bakker